Uitverkoop

Toen het allemaal begon mocht je het geen ‚fusie‘ noemen, want daar kon geen sprake van zijn. Met veel overtuiging en niet zonder een zekere logica werd uitgelegd dat het voor allebei partijen om praktische redenen zinvol was om samen te gaan wonen. Ja, laten we het zo eens noemen. ‚We gaan samenwonen‘. Voor iedereen wordt het goedkoper en dat is iets wat iedereen begrijpt. En als je een verdieping kunt verhuren komt er regelmatig huur binnen en dat scheelt toch op jaarbasis zeker… zo niet meer…

Uiteraard moet je met een gedeelte van je collectie verhuizen, je gaat wel een beetje inkrimpen, maar daar ben je op voorbereid.
En de rest…. de rest zien we wel als het zover is, toch? Alles komt immers goed.

Wat blijft is de vraag wat er behalve uiterlijkheden en het aantal collega’s nog gaat veranderen, inhoudelijk bij voorbeeld. Een vraag die tot nu toe onbeantwoord bleef, in nevel gehuld, voor mij dan tenminste.
Gelukkig is er nu een uitgave van het Zeeuws Tijdschrift in mijn postvakje beland. En hier lees ik nu eindelijk duidelijke taal, konkrete toekomstplannen.

‚Maar vergeet niet dat het hier niet om een vrijblijvende samenwerking gaat. Er gaan fundamentele zaken veranderen. We gaan op weg naar één nieuw instituut: SCOOP 3.0 / Zeeuwse Bibliotheek 3.0, een nieuwe organistatie.‘

En verder

‚Ik denk dat meer partijen uit verschillende sectoren (o.a. economie, media, cultuur, zorg, onderwijs) zich zullen aansluiten […] We worden, los van de bezuinigingen, een ander instituut: kleiner, effectiever.‘

Ook de verdeling van taken wordt helder.

‚We hadden al een aantal gezamenlijke ervaringen. We deden samen presentaties en organiseerden debatten. SCOOP richtte zich daarbij vooral op de inhoud, de bibliotheek had een meer faciliterende rol.‘

De een komt met kennis en inhoud, de ander heeft de ruimte. Als dat geen perfect match is. We gaan spannende tijden tegemoet, niets blijft zoals het was, dat is zeker. Ik ben benieuwd naar de metamorfose, naar hoe deze metamorfose in praktijk wordt gebracht. Het gaat gebeuren. Het is al begonnen. Ik vind alles goed… alleen… ik heb natuurlijk altijd wat te zeuren… alleen was ik dat graag op een andere manier te weten gekomen, op een persoonlijke manier, wellicht iets vroeger ook, dat was nog fijn geweest. Maar we waren er misschien nog niet aan toe. Ja, de communicatie had zeker beter gekund, directer, opener. Maar ook hier kunnen we leren en veranderen en ons van stoffige structuren losmaken.

Ik kijk optimistisch in de toekomst van het nieuwe instituut 3.0. Wie weet blijft er zelfs op langere termijn nog een boekenkast staan, want de uitbreiding van het een betekent het verder inkrimpen van het ander. Dat zijn simpele natuurwetten. En zelfs al zijn de boeken op een dag helemaal verdwenen is er nog steeds hoop, want dan heb je weer een mooi onderwerp voor een cultureel onderzoek ‚Welke gevolgen heeft het verdwijnen van de bibliotheek op de samenleving in het algemeen en de gewone Zeeuw in het bijzonder?‘
En omdat we nu toch al aan het onderzoeken zijn, ik heb decennia geleden met een mooie scriptie mijn studie Maatschappelijk Werk afgesloten. Toen deed ik onderzoek naar het verband tussen werkloosheid en chronische ziektes. Als ik die nu eens terug kon vinden, konden wij daar wellicht ook nog iets mee… Maar nu loop ik wel erg op de feiten vooruit, en dat kan ik maar beter niet doen.

(de citaten zijn ontnomen aan: Zeeuws Tijdschrift 62 3/4 2012, blz. 6-11, ‚Nu gaat het echt gebeuren…‘ SCOOP-Directeur Dick van den Bout slaat nieuwe wegen in)

P.S. Ik ga nu eerst eens de definitie van ‚fusie‘ in de Grote Van Dale opzoeken.

3 thoughts on “Uitverkoop

  1. Een moedig, helder en goed stuk. Klaarblijkelijk is men niet van begin ook zo helder geweest en dat is niet fair. Bovendien behoren mensen die ergens werken tijdig en volledig te worden ingelicht. Helaas denken veel manhgers nog steeds dat je de mensen niet meer hoeft te vertellen dan ze hoeven te weten.

  2. Nog even een nabrander: Wat is eigenlijk de zin van de opmerking in citaat 2 „los van bezuinigingen“? Hoezo „los van bezuinigingen“. Het is toch één grote bezuiniging, een zogenaamde „efficiëntieslag“?

  3. Pingback: Ik worstel… en wat verder nog? | Fabje rennt

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert